Dobrodošli v Spletnem pravnem centru

Prijavi se tukaj

Pravno obvestilo

OPOZORILO


Uporabnine (osnutki dokumentov) so namenjene izključno zavarovancem družbe ARAG SE – Zavarovalnica pravne zaščite podružnica v Sloveniji (v nadaljevanju ARAG SE), ki razpolagajo z veljavnim geslom za dostop do uporabnin.

Ponudnik (ARAG SE) si prizadeva za zagotavljanje kar največje kvalitete in ažurnosti svojih uporabnin, vendar izrecno poudarja, da so vse uporabnine in druge informacije na portalu uporabniku na voljo takšne, kot so in so torej informativnega značaja, brez kakršnegakoli jamstva za njihovo pravilnost in uporabnost pri konkretnem uporabnikovem delu ali pri uporabnikovem namenu, zaradi česar ponudnik ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Uporabnik objavljene uporabnine in informacije uporablja na lastno odgovornost. Uporabnine in informacije uporabnika se uporabljajo kot vodilo oz. pomoč pri pripravi lastnega dokumenta.

Ponudnik ne daje nobenega jamstva, da bo uporabnik s pomočjo ponudnikovih uporabnin in informacij dosegel želeni cilj ali namen oz. da bo uporabnik s pomočjo ponudnikovih uporabnin in informacij pri poslu ali opravilu, pri katerem ali v zvezi s katerim jih bo uporabil, dosegel želeni cilj. Uporabnine in informacije ponudnika je potrebno obravnavati zgolj kot pomoč pri urejanju posameznih zadev uporabnika, zato ni nujno, da so uporabne za vse primere. V nobenem primeru uporaba uporabnin in informacij ponudnika ne predstavlja pravnega nasveta. Ponudnik uporabnike opozarja, da morajo pri uporabi uporabnin in informacij v vsakdanjem življenju obravnavati vsak primer individualno, torej glede na konkretne okoliščine in glede na slednje ustrezno urediti pridobljeno uporabnino in informacijo. V primeru kakršnikoli dvomov pri uporabi uporabnin in informacij, svetujemo posvetovanje s pravnim strokovnjakom.

Ponudnik ne odgovarja za nobeno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi uporabniku ali tretjim osebam nastale pri uporabi ali v zvezi z uporabo ponudnikovih uporabnin in informacij.

Ponudnik si pridržuje pravico, da spremeni, doda ali odstrani uporabnine in informacije, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.

Odzivi uporabnikov

˝Hvala za zelo uporabno in dobrodošlo storitev.˝ Tina
˝Izjemno strokovno napisani vzorci. Dobra zavarovalnica!˝ Damjan
Super ste! PRIVARČEVALI ste mi več sto evrov, ki bi jih sicer plačal za sestavo pogodbe!˝ Andrej